ZA ÚSPĚCHEM I SPOKOJENOSTÍ
STOJÍ VŽDY LIDÉ!

STRES MANAGEMENT

Zatočte se stresem

Pozitivní stres nám dokáže zachránit život, ten špatný přivodit infarkt. Stres patří k životu moderního člověka jako dopravní zácpy k D1 nebo vlny k oceánu. Ve stresu se můžeme vytrvale utápět a týrat své tělo i mysl, nebo ho smysluplně zkrotit, a dokonce využít ve svůj prospěch. Kdy nám stres narušuje život? Jaký má vliv na naše zdraví? Jak se mu můžeme bránit? Na tyto i další otázky se pokouší odpovědět náš sebezkušenostní workshop. Přijďte s námi sdílet své prožitky a společně najít cestu ke změně.

Asertivita v praxi

Buďte asertivní

Všichni tušíme, co si pod pojmem „zdravé sebeprosazování“ představit. Umět přirozeně a nenásilně projevit své emoce a přání. Nemluvit mlhavě. Neagresivně oponovat. Schopnost brát věci s nadhledem, ale i jednat a vyjednávat, nebát se, nerozčilovat. Řešit konflikty bez pocitů trpkosti a dávat chybujícím možnost napravit jejich chybu. Krásná teorie, jak ji ovšem převést do praxe? V našem semináři se zaměřujeme na nácvik základních principů a technik asertivity. Neteoretizujeme. Absolventi si odnášejí do života konkrétní dovednosti i nové komunikační návyky. Asertivita usnadňuje komunikaci, pojďme ji konečně používat!

Řešení konfliktů a vyjednávání

Řeště, vyjednávejte

Komplikované vztahy a roztržky na pracovišti mohou zcela převálcovat i dobře naplánované projekty, někdy i celé fungování firmy. Každý vedoucí pracovník by proto měl ovládat základní techniky vyjednávání, a umět si poradit s konflikty všeho druhu (obojí samozřejmě patří mezi nezbytné dovednosti i v podnikatelské sféře). Náš workshop vás naučí zvládat nepříjemné situace, řešit nepohodlné střety a předcházet jim, rozšíří vaše schopnosti vyjednávání, uzavírání dohod i prosazování nutných opatření.

Time management

Ochočte si svůj čas

Pohled na hodinky by neměl žádného schopného manažera znejistit. Umění zorganizovat si čas, vypíchnout priority, systematicky třídit méně podstatné úkoly a nezdržovat se zbytečnostmi dělá z průměrného vedoucího pracovníka kvalifikovaného leadera. Takových je ale jako šafránu. Většina z nás se tvrzením „nemám ani minutu“ ohání častěji než dřevorubec sekerou. Zbytečně tak vystavujeme sebe i své podřízené stresu. Pojďme se na chvíli zastavit a zamyslet se nad naším zacházením s časem! Tato drobná investice nám přinese zcela nový časoprostor a nepopsatelnou úlevu. Budeme se moci věnovat práci na podstatných věcech, být v předstihu a ne jen těmi, kteří neustále hasí průšvih.

Psychohygiena a péče o duši

Jak pečovat o duši

Umýt ruce, vyčistit zuby, načechrat kštici. Zažité návyky. Ale co naše duše? Umíte si skutečně odpočinout? Vypnout temné plazivé myšlenky, zregenerovat své mentální síly a zdroje? Dokážete se uvolnit pomocí relaxačních cvičení? Kdy jste se naposled spontánně radovali z maličkosti? Na semináři se naučíme starat se o nás samotné, věnovat si tolik péče, kolik si zasloužíme, aniž bychom ohrozili běžný sled našeho života. Udržte si vnitřní sílu a získejte více radostné energie a vůle hledět nadějně vpřed.

Motivační rozhovor

Motivujte

Váš kolega je schopný, ale nevěří si? Máte pod sebou partu skvělých lidí, kteří ale nedokáží fungovat jako tým? Váš přímý podřízený už nevidí ve firmě žádný růst? Motivační rozhovory jsou efektivním manažerským nástrojem. Dokážete tak pomoci lidem, kteří potřebují změnit něco podstatného ve svém profesním životě, a to i přesto, že si to často sami ani neuvědomují. Díky znalosti technik „motivačních rozhovorů“ pak můžete vést proces hodnocení pracovníků a nastartovat je k efektivnějšímu způsobu práce a pozitivně přehodnotit scénář jejich profesního růstu. Seminář je sebezkušenostní a nácvikový, účastníci si odnesou konkrétní použitelné dovednosti do praxe.

Supervize a koučing

Jak na to?

Konstruktivní kritika je jistě na místě. Ale už ne poučování a neustálé stížnosti. Díky naší supervizi a koučingu vás naučíme pečovat o svůj tým, aniž by se někdo cítil utlačován či mentorován. Své zážitky sdílíme ve skupině pod dohledem zkušeného odborníka. Naučte se jeden z nejefektivnějších způsobů zkušenostního učení zaměstnanců. Budete nejen oblíbenější, ale i výkonnější. Vaše nově nabyté komunikační schopnosti vám pomohou lépe zacházet s cennými a validními informacemi, které ocení nejen management firmy. Budete schopni se nejen lépe rozhodovat, ale i řídit celý váš tým. Přijďte ochutnat supervizi, možná je to ten první krůček k pozitivní změně!.

Vzdělávací a komunikační projekty

Vtyvořte nový projekt nebo posuňte vpřed ten váš využitím naší odborné facilitace. Podělíme se s vámi o zkušenosti s vedením malé organizace, přípravou, řízením, realizací národních i mezinárodních projektů. Nabídneme praktické rady z oblasti strategií, fundraisingu, propagace a tvorbou projektů, zejména v oblasti vzdělávání a komunikace. Na workshopu se budeme věnovat financování, složení a řízení týmu, jak projekt dobře prodat a také jak ho „dostat do světa“ – mezi vaše klienty, partnery, odbornou i laickou veřejnost. S našimi vybranými projekty se můžete seznámit zde.

Kdo jsou naši lektoři?

Mgr. Ondřej Bárta

Lektor vzdělávání dospělých, ředitel nestátní neziskové organizace, projektový manažer, poradce zaměstnanosti a terapeut. Více než 15 let se věnuje zážitkové pedagogice a zkušenostnímu učení, organizuje a zajišťuje nejrůznější programy a projekty pro Evropskou komisi a Informační kancelář Evropského parlamentu, téměř deset let také řídí projekty financované z Evropských sociálních fondů.

„Ondřej je dynamická osobnost, chrlič nápadů a inspirace, je vždy pár kroků napřed.“ Evžen

Mgr. Evžen Nový

Supervizor, kouč, lektor vzdělávání dospělých, psychoterapeut. Věnuje se výzkumu kultury organizace a jejího vlivu na profesní vyhoření. Realizuje týmové kurzy. V rámci supervize pomáhá zlepšovat týmovou spolupráci zefektivňovat práci manažerů. Poznatky z pomáhající profese přenáší do ziskové sféry a naopak. Studuje doktorandský program Aplikovaná etika na FHS UK. Zabývá se aplikací etických principů do podnikání a obchodu.

„Evžen dokáže na každý problém pohlížet z mnoha rovin. Je orientovaný na výsledek a dotahuje věci do konce. Je s ním ale i obrovská legrace.“ Ondřej

Co vám nabízíme?

ZKUŠENOSTI Už více než deset let se věnujeme vzdělávání dospělých, pořádáme odborné a efektivně vedené vzdělávací workshopy a kurzy.

ODBORNOST A PROFESIONALITA Jsme zkušení profesionálové a neustále na sobě pracujeme. Podle nás vše stojí i padá na lidech, proto klademe velké nároky nejen na naše lektory, ale i váš tým.

INTERAKTIVITA Nebudeme vás unavovat nezáživným výkladem. Používáme kritické myšlení, sdílení ve skupině, audiovizuální pomůcky, nácvik rolí a dovedností, psychodrama, supervizi a koučing, výtvarné aktivity, hru, relaxační techniky a další

Ceník a podrobnosti

Rychlý kurz (půldenní)

Cena: 5 900 Kč
Časová dotace: 180 minut
Výuka probíhá ve dvou devadesáti minutových blocích s přestávkou mezi nimi,celkem s úvodem a hodnocením 4 hodiny, např. 8:30 - 12:30


Intenzivní kurz (celodenní)

Cena: 8 900 Kč
Časová dotace: 360 minut
Výuka probíhá ve čtyřech devadesáti minutových blocích. Mezi bloky zařazujeme přestávky a pauzu na oběd. Celkový čas: např. 8:30 - 12:30, 13:30 - 17:00.

Lektoři: Mgr. Ondřej Bárta, Mgr. Evžen Nový

Výhody a nevýhody rychlého a intenzivního kurzu:

Rychlý kurz je jedním z nejlevnějších seminářů v oblasti soft skills na trhu, navíc nezabere celý pracovní den a účastníci mohou řešit odpoledne své profesní úkoly. Tým se dobře seznámí s tématem, vyzkouší si základní techniky a ověří své porozumění problematice. Celodenní kurz umožňuje využít formy aktivního učení a vyzkoušet odborné poznatky více na konkrétních příkladech z praxe.

Cena zahrnuje:Přípravu workshopu na základě dohody se zadavatelem


Vedení workshopu zkušeným lektorem


Materiály pro účastníky (pracovní listy, pomůcky atd.)


Dopravu lektora do 50 km od Prahy


Zpětná vazba lektora a doporučení zadavateli (formou rozhovoru po ukončení workshopu). Po dohodě je možné vypracovat písemnou zprávu (příplatek 500 Kč)


Cena nezahrnuje:


Pronájem prostor a občerstvení účastníků

Dopravu lektora nad 50 km od Prahy (při delších cestách účtujeme 5 Kč za kilometr. Lze též domluvit individuální paušál.)

Honorář 2.lektora v případě, že se workshopu účastní více než 20 osob


ADRESA

SES-SEBE-SPOLU

Na Kuthence 826/11
160 00, Praha 6
Česká republika
IČ: 26629691
Ukázat na mapě >>
FACEBOOK
KONTAKT

Mgr. ONDŘEJ BÁRTA

Ředitel
mobil: +420 739 073 178
ondrej@sebespolu.net