SEBE POZNÁVÁME JEN SPOLU

VZDĚLÁVÁME, POMÁHÁME, ORGANIZUJEME


Spolek SES-SEBE-SPOLU, registrovaný původně jako občanské sdružení 23. 5. 2003, ve svém názvu
skrývá dva hlavní cíle nabízených programů: seberealizaci a spolupráci.
Činnost SES pak spojuje jeden společný cíl: rozvoj osobnosti.

CO DĚLÁME?

SES sdružuje a několik pedagogů a psychologů, kteří se profesionálně věnují práci s lidmi. Specializujeme se na práci se znevýhodněnými lidmi se zaměřením na děti a mládež. Během osmi let naší činosti jsme realizovali řadu projektů a programů, ve kterých pracovníci SES poskytovali odborné poradenství, výcvik komunikačních dovedností, psychologické a psychoterapeutické konzultace, řešení náročných situací V práci s dětmi a mládeží pracujeme interaktivně formou zážitkových aktivit, s dospělými klienty se zaměřujeme na praktické řešení jejich situace, učíme se ve skupině SPOLU.

Aktivně podporujeme evropskou integraci, věříme, že rozvíjet SEBE SPOLU je možné a nutné nejen mezi lidmi, ale i mezi státy. Proto podporujeme aktivity institucí Evropské unie.
Realizované činnosti v oblasti vzdělávání a dalších projektů umožňuje naši podporu osobám a organizacím, které měli v životě menší štěstí nebo nemají ke své činnosti dostatečnou podporu.

POZNEJTE NAŠE ČLENY

Ondřej Bárta
Mgr. ONDŘEJ BÁRTA

Lektor vzdělávání dospělých, ředitel nestátní neziskové organizace, projektový manažer, poradce zaměstnanosti a terapeut. Více než 15 let se věnuje zážitkové pedagogice a zkušenostnímu učení, organizuje a zajišťuje nejrůznější programy a projekty pro Evropskou komisi a Informační kancelář Evropského parlamentu, téměř deset let také řídí projekty financované z Evropských sociálních fondů. Více informací zde.

Mgr. EVŽEN NOVÝ
Supervizor, kouč, lektor vzdělávání dospělých, psychoterapeut. Věnuje se výzkumu kultury organizace a jejího vlivu na profesní vyhoření. Realizuje týmové kurzy. V rámci supervize pomáhá zlepšovat týmovou spolupráci zefektivňovat práci manažerů. Poznatky z pomáhající profese přenáší do ziskové sféry a naopak. Studuje doktorandský program Aplikovaná etika na FHS UK. Zabývá se aplikací etických principů do podnikání a obchodu.
Evžen Nový


zek
Tereza Hradecká
sou
Vladimír Rozhon
strom
Kačka Spěváková (Bílková)
strom
Jitka Pokludová (Hellerová)


VÝROČNÍ ZPRÁVY

  VÝROČNÍ ZPRÁVY  

  2018  

  2017  

  2016  

  2015  

  2014  

  2013  

  2012  

  2011  

  2010  

  2009  

  2008  

  2007  

  2006  


STANOVY

  STANOVY  

  ZDE  


STÁHNĚTE SI

  PDF  

  Zavadení gender konceptu do pedagogické praxe Sborník konference 22.5.2013  

  Podpora spec. skupin ve školství gender sborník konference 26.4.2014  

  Gender jako součást školní socializace, materiál pro pedagogy do praxe, Česká asociace vzdělávacích institucí, Praha 2013