AKTUÁLNÍ PROJEKTY
strom
DEMOŠKOLA

Vytváříme společně se žáky a učiteli program pro 1. a 2.stupeň ZŠ spolu s metodikou a praxí ověřenými doporučeními pro pedagogy, Jak systémově rozvíjet demokratickou kulturu ve třídě, a to jednak hraním rolí a názornou modelacídemokratických procesů při rozhodování a spolupráci, jednak praktickým rozvojem potřebných softskills /chování/, které demokratická společnost potřebuje.

Demoškola je program přenositelný, dostupný s video-metodikou pro učitele dalším pražským školám, konkrétně vznikne: Program pro žáky: verze 1. a 2.stupeň, Program pro učitele, Metodika vč.videí, Webový portál pro realizaci a šíření programu.

Oficiální web projektu >>

strom
Epidemie atraktivní učení o Evropské unii nezastavila

Více učíme ve školách, spolupracujeme na novém filmu o EU a připravujeme online variantu pro distanční vzdělávání.

strom
Mezinárodní výstava politických karikatur v Praze.

dlouhdobě v celoevropské síti Eurojeune spolupracujeme se slovenskou neziskovou organizací Euforion, zaměřenou na umělecké eventy. Podpořili jsme jejich dlouhodobý projekt, financovaný Visegradským fondem, jež naplňuje evropské hodnoty, ředevším pak svobodu slova a projevu.

Oficiální web projektu >>

PROJEKTY 2019
strom
Tvorba evropských projektů

Tým SeS se vrací k programům pro školy a zážitkovou pedagogiku posouvá do nové dimenze, tvoříme projekty pro OPPPR nebo Erasmus+ , abychom podpořili evropské demokratické principy a spolupráci učitelů v jejich rozvíjení.

strom
Referát o Evropské unii

Letos novinka - letkoři umí realizovat program I přímo u vás ve škole. Pokračujeme v lektorském vedení workshopů pro třídy základních škol. Bezplatné programy o Evropské unii už běží 4.rokem, do Evropského domu se objednávejte na knihovna@evropskydum.cz .

Oficiální web projektu >>

strom
Nová partnerství

Nový rozměr zážitkové pedagogiky naplňujeme stále méně herními aktivitami v přírodě, stále více s profesionálními herci živou performací situací přímo ve třídě nebo v Evropském dome. Parntery jsou profesionální herci se zkušenostmi https://spoleklek.cz/ nebo https://www.spolek2012.cz/ ..

PROJEKTY 2018
strom
LILAC

PROJECT "Lifelong Intercultural Learning Alliance for Change"  (ERASMUS+ / K2 partnerství) se zaměřuje mj. na motivaci ve školách a prevenci předčasného opouštění studia. Jsme partnerem organizací a univerzit v Itálii, Chorvatsku, Řecku a Turecku. Více podrobností naleznete zde

strom
Referát o Evropské unii

pokračujeme v lektorském vedení workshopů pro třídy základních škol. Bezplatné programy o Evropské unii už běží 4.rokem, do Evropského domu se objednávejte na knihovna@evropskydum.cz .

Oficiální web projektu >>

strom
SES TEACHER

Osvědčený program pro celý učitelský tým jedné školy, znovu vyzkoušela ZŠ M.Aleše Praha-Suchdol nebo ZŠ Emy Destinnové z Prahy 6. Více o SES TEACHER v podrobném popisu našeho dřívějšího projektu zde.

Oficiální web projektu >>

PROJEKTY 2017
strom
LILAC

PROJECT "Lifelong Intercultural Learning Alliance for Change"  (ERASMUS+ / K2 partnerství) se zaměřuje mj. na motivaci ve školách a prevenci předčasného opouštění studia. Jsme partnerem organizací a univerzit v Itálii, Chorvatsku, Řecku a Turecku. Více podrobností naleznete zde

strom
Referát o Evropské unii

pokračujeme v lektorském vedení workshopů pro třídy základních škol. Bezplatné programy o Evropské unii už běží 4.rokem, do Evropského domu se objednávejte na knihovna@evropskydum.cz .

Oficiální web projektu >>

strom
SES TEACHER

V roce 2017 pokračují v týmovém vzdělávání jak naši stálí dlouholetí klienti a přátelé (ZŠ M.Alše Praha Suchdol, Náhradním rodinám o.p.s., tak se přidají i další, více o SES TEACHER v podrobném popisu našeho dřívějšího projektu zde.

Oficiální web projektu >>

PROJEKTY 2016
strom
Referát o Evropské unii

Úspěšné workshopy o EU pro třídy základních škol v Evropském domě v Praze nabízí Zastoupení Evropské komise zdarma již 3. školní rok. Přihlásit se můžete např. emailem na knihovna@evropskydum.cz . Program vede vždy zkušený pedagog týmu SES.

Oficiální web projektu >>

strom
European youth event 2016

Tisíce mladých Evropanů jedou v květnu do Štrasburku na druhý European Youth Event, jmse národním kontaktním místem. Více info na EYE 2016 , kontakt: ceskarepublika@eye-2016.cz

Oficiální web projektu >>

strom
NAUTILUS 2016

Setkání pro ředitele a vedoucí pracovníky dětských domovů 14.4., 6.10. a 1.12., více informací.

Více informací v PDF

PROJEKTY 2015
strom
Náhradním rodinám

odborné týmové vzdělávání pracovního týmu Náhradním rodinám o.p.s.

Oficiální web projektu >>

strom
SES TEACHER

Projekt podpořený Eropskou unií. V rámci OPVK realizujeme ve Středočeském kraji vzdělávání pedagogů, součástí projektu jseou vlastní webové stránky s odbornými materiály pro podporu učitelů. Více naleznete na stránkách projektu www.sesteacher.cz, podívejte se na naši nabídku ŠKOLÁM.

strom

Oficiální web projektu >>

strom
Referát o Evropské unii

Úspěšné workshopy o EU pro třídy základních škol v Evropském domě v Praze nabízí Zastoupení Evropské komise zdarma již 3. školní rok. Přihlásit se můžete např. emailem na knihovna@evropskydum.cz . Program vede vždy zkušený pedagog týmu SES.

Oficiální web projektu >>

PROJEKTY 2014
strom
Referát o Evropské unii

Úspěšné workshopy o EU pro třídy základních škol v Evropském domě v Praze nabízí Zastoupení Evropské komise zdarma již 3. školní rok. Přihlásit se můžete např. emailem na knihovna@evropskydum.cz . Program vede vždy zkušený pedagog týmu SES.

Oficiální web projektu >>

strom
Euroscola 2014

Evropský parlament- Informační kancelář pořádá i v r.2014 soutěž pro studenty středních škol, hlavní cenou je příspěvek na cestu do Štrasburku pro celou třídu, více se dozvíte na euroscola.cz

Oficiální web projektu >>

strom
Hanspaulka SES RUN and HELP

Úřad městké části podpořil dobročinný běh Hanspaulkou, SES ho uspořádá v listopadu 2014 k 25. nejen ke zdraví, ale i k 25. výročí svobody a demokracie.

Oficiální web projektu >>

strom
European youth event 2014

Podílíme se na celoevropské setkání 5 000 mladých lidí ve Štrasburgu 9.-11.května 2014. Rok 2014 je pro EU (integrace, pravidla, rozšiřování), Evropský parlament (volby a nová role) i ČR (10 let členem EU). Spolupráce je hlavním cílem naší organizace, proto se dlouhodobě zapojujeme do aktivit evropských institucí. Kontaktní osobou ve Štrasburgu pro české skupiny bude pracovník SEBESPOLU.

Oficiální web projektu >>

strom
SES TEACHER

Projekt podpořený Eropskou unií. V rámci OPVK realizujeme ve Středočeském kraji vzdělávání pedagogů, součástí projektu jseou vlastní webové stránky s odbornými materiály pro podporu učitelů. Více naleznete na stránkách projektu www.sesteacher.cz, podívejte se na naši nabídku ŠKOLÁM.

strom

Oficiální web projektu >>

strom
POP 2014

Pod zkratkou POP jsme v roce 2012 zahájili podporu náhradním rodičům, tj.pěstounům, a také organizacím, které s pěstounskými rodinami pracují. V roce 2014 podpoříme naším odborným kurzem činnost o.p.s. Náhradním rodinám v Karlovarském kraji, kde tato organizace velmi úspěšně pracuje v oblasti pěstounské péče.

Oficiální web projektu >>

PROJEKTY 2013
strom
SES TEACHER

V roce 2013 jsme vzdělali v rámci projektu přes 80 učitelů ZŠ Středočeského kraje. Projekt podpořený Eropskou unií. V rámci OPVK realizujeme ve Středočeském kraji vzdělávání pedagogů, součástí projektu jseou vlastní webové stránky s odbornými materiály pro podporu učitelů. Více naleznete na stránkách projektu www.sesteacher.cz. Podívejte se na naši nabídku ŠKOLÁM.

strom

Oficiální web projektu >>

strom
PROJEKT ROZVOJ

Spolu s o.p.s. Rozmarýna jsme v letech 2011- 2013 realizovali projekt Rozvoj, určený klientům a zaměstnancům dětských domovů Plzeňského a Středočeského kraje. Akreditovali jsme naše vzdělávání pro vychovatele a vydali v rámci projektu zajímavou publikaci, která mj. velmi konkrétně ilustruje život a práci dětských domovů i transformační proces, více informací naleznete zde.

Oficiální web projektu >>

strom
MONEY CAMP

Na poptávku samotných dětských domovů jsme připravili program, který jsme zaměřili na hospodaření a peníze. V přípravě programu jsme zpracovali erudici v oblasti zkušenostního učení a zážitkové pedagogiky a realizovali týdenní letní zážitkový kurz.

strom

Oficiální web projektu >>

PROJEKTY 2012
strom
USEFUL FUN ART

Týdenní mezinárodní workshop, za účasti 12 osob z 9 zemí EU. Projekt byl podpořen Evropskou komisí v rámci projektu Lifelong Learning Programme (Grundtvig).

strom
ACCES CITY AWARD

Soutěž Evropské komise pro města EU nad 50 000 obyvatel v přístupnosti pro znevýhodněné osoby. V ČR SES podporuje komunikační strategii v zapojování měst.

strom
SES CLASS

V základní škole v Praze 6 realizujeme interaktivní programy v rámci primární prevence, řešíme podle zadání školního metodika prevence vztahy mezi spolužáky, konzultujeme s pedagogy.

PROJEKTY 2011
strom
SES KNOW HOW

Kurz pro školní metodiky prevence, učitele pořádající zážitkové kurzy, výchovné poradce. Odborné vzdělávání pro školy v Praze 6 pravidelně podporuje ÚMČ Prahy 6.

strom
ZDRSEM

Zážitkový kurz 1.pomoci pro členy sdružení a učitele v Praze 6 podpořil Fond pomoci Siemens.

Oficiální web projektu >>

strom
POTKEJ PŘÍBĚH

Zážitkově divadelní program pro děti a rodiče z azylového domu na podporu rozvoje čtenářství v Městské knihovně Dobříš.

PROJEKTY 2010
strom
EVROPA PROTI CHUDOBĚ

U příležitosti Evropského roku proti chudobě realizujeme pro Zastoupení Evropské komise v ČR výtvarnou soutěž pro děti z dětských domovů.

Oficiální web projektu >>

strom
EURODEBATY

Cyklus interaktivních besed europoslanců se středoškoláky na celém území ČR - pro Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR.

strom
EVROPSKÁ AKCE O DROGÁCH

Na území ČR zajišťujeme signatáře celoevropské iniciativy proti zneužívání drog.

Oficiální web projektu >>

ADRESA

SES-SEBE-SPOLU

Na Kuthence 826/11
160 00, Praha 6
Česká republika
IČ: 26629691
Ukázat na mapě >>
FACEBOOK
KONTAKT

Mgr. ONDŘEJ BÁRTA

Ředitel
mobil: +420 739 073 178
ondrej@sebespolu.net