ŠKOLA A VZTAHY V NÍ OVLIVŇUJÍ NÁŠ ŽIVOT,
ROSTEME SPOLU

TÝMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem týmového vzdělávání je zlepšení komunikace a spolupráce v pedagogickém týmu, seznámení účastníků s možnostmi a použitím prožitkových aktivit pro práci s třídním kolektivem, podpora role učitele a pedagogického pracovníka, prevence vyhoření a další témata. Kurz týmové spolupráce učitelů jsme akreditovali u MŠMT ČR pod názvem SES TEACHER. Podrobnější popis programu naleznete v sekci ke stažení zde. Seznamte se s výstupy projektu SES TEACHER, podpořeném Evropskou unií, realizovaném v letech 2012 - 2014.

Formát kurzu:2,5 dne, 20 vyučovacích hodin:


1.den 15-21hod, 2.den 9-19hod, 3.den 9-12hod (např.čt-so, 2 noci + 2 dny, plné penze, mimo školu)


Cena týmového kurzu: (2 lektoři, materiál,texty, režie 28 900,- Kč)


V ceně není zahrnuto ubytování a strava účastníků.
Jak to vypadá na kurzu SES TEACHER?

TÉMATICKÉ SEMINÁŘE

V posledních letech stále více ředitelů a ředitelek základních škol pečuje a svůj pedagogický tým přímou podporou jim samotným. V práci se žáky jsou učitelé těmi nejlepšími odborníky, náročnost povolání ovšem vyžaduje mnohem více než kvalitní výuku. Ve školách realizujeme semináře s nácvikem asertivních technik, vyjednávání, stres management, řešení konfliktů, time management, psychohygiena, prevence vyhoření a další. Podívejte se na naši nabídku určenou firmám, pro všechny témata máme praktická cvičení do školního prostředí. V sekci FIRMÁM můžete kurzy přímo objednat, více zde..

Jak vypadají semináře pro učitele?

ZÁŽITKOVÉ KURZY

Se zážitkovými kurzy pro školní třídy jsme začali již v roce 2001. Soustředíme se především na budování nebo léčbu vztahů mezi žáky a zároveň přímo na kurzu přinášíme odborné posouzení doprovázejícím pedagogům, vč. doporučení, jak se třídou a jednotlivci případně pracovat. Kurzy zajišťujeme na klíč vč. místa konání, úvodní schůzky s rodiči, zvacího dopisu, organizace cesty i vyhodnocení.

Formát kurzu: 2, 5 dne (2 noci, 2 dny plné penze)


Cena kurzu: 36 900,- Kč (3 lektoři, kompletní materiál)


V ceně není zahrnuto ubytování, strava a doprava žáků a doprovodu vč.lektorů.
Jak vypadají naše zážitkové kurzy?

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY

Lektorský tým SEBESPOLU má bohaté zkušenosti s programy primární prevence, intervencí v případech šikany a jinak narušených vztahů ve třídě. Ve třídě Vaší školy připravíme 2 programové bloky, díky kterým můžeme vnést do vztahů ve třídě a přístupu pedagogů ke skupině nové inspirace pro další práci. Psychologická, supervizní a terapeutická praxe lektorů umožňuje vhled do individuálních potřeb jednotlivců a nezaujatý pohled na dynamiku třídy přináší učitelům cenné návrhy na změny a opatření.

Formát programu: 2 bloky v rozhsahu 3 vyučovacích hodin, 2 evaluační hodiny se zástupci školy, 1 blok koučinku s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence a učiteli, kteří ve třídě učí. Součástí je vstupní rozhovor a písemná zpráva s doporučním.


Cena: 11 900,- Kč
Jak to vypadá na kurzu pro školní třídy?

KOUČING A SUPERVIZE VE ŠKOLE

Žák se specifickými potřebami a nežádoucím chováním, komplikovaná rodina, neshody v pedagogickém sboru, narušená dynamika vztahů ve třídě, šikana, to vše často vnáší nepříjemné pocity do školní práce, atmosféry mezi učiteli a neúprosně "požírá" čas porad a příprav na vlastní výuku. Věnujte 90 minut sezení s profesionálem, který vás bude řídit a pomůže skupinu pedagogů, vedení či jiné profesní seskupení nasměrovat k efektivnímu výsledku.

Formát programu: sezení pedagogů s vedením či bez něj, 90-120 minut


Cena: 1600,- Kč / + režijní výdaje v případě mimopražských škol
ŠKOLNÍ PROGRAMY A PROJEKTY

Lektoři SEBESPOLU mají pedagogické a organizační zkušenosti s jednodenními i dlouhodobými projekty a programy s rozličným zaměřením. Využijte odborníka nebo lektora na školu v přírodě, organizaci Dne otevřených dveří, iprojektového dne, oslovení rodičů a jiné. Rádi předáme know-how v případě pořádání zážitkových kurzů, organizace týmového vzdělávání učitelů nebo propagace školy.

Příklad spolupráce:

Formát: vstupní konzultace s vedením školy, koučink realizačního týmu, návrh řešení, evaluační meeting


Cena: 3900,- Kč
Ukázka školních programů

DĚTSKÉ DOMOVY, STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PĚČE, PORADNY

Kromě speciálních zážitkových kurzů, které jsme schopni připravit pro děti a žáky se specifickými potřebami, emočním traumatem, poruchami chování apod., se orientujeme především na personální podporu pracovníkům. Více o našich seminářích, týmových výjezdech, relaxačních programech pro pracovníky pracující se znevýhodněnými dětmi se dozvíte v odkaze LIDEM v pomáhajících profesích zde.

Jak to vypadá na kurzu pro pracovníky dětského domova?

ADRESA

SES-SEBE-SPOLU

Na Kuthence 826/11
160 00, Praha 6
Česká republika
IČ: 26629691
Ukázat na mapě >>
FACEBOOK
KONTAKT

Mgr. ONDŘEJ BÁRTA

Ředitel
mobil: +420 739 073 178
ondrej@sebespolu.net